De hoge kosten van de voorgestelde EG-Richtlijn rechtsbijstand bij het politieverhoor zijn voor staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie voldoende reden om daartegen te zijn. Teeven antwoordde dat op 31 oktober op Kamervragen. ‘Het in het voorstel opgenomen algemene recht op verhoorsbijstand voert erg ver als het om lichtere strafbare feiten gaat. Voor die gevallen zou het alternatief kunnen zijn om te volstaan met consultatiebijstand.’ Teeven is ook tegen het recht op een advocaat bij onderzoekshandelingen. Volgens hoogleraar en advocaat Taru Spronken heeft een verdachte daarop bij doorzoeking bijvoorbeeld wel recht. Verder vindt zij dat bewindslieden bij de invoering van repressieve maatregelen meteen al de kosten voor rechtsbijstand moeten meewegen. ‘Er wordt wel gekeken naar extra rechters, officieren en politiemensen. Bij de ZSM-pilots wordt veel bespaard op zittingscapaciteit en daarvan zou je advocaten kunnen betalen die echt nodig zijn als je zaken afdoet op het politiebureau.’

Download artikel als PDF

Advertentie