‘Advocatenkantoren doen aan kapitaalvernietiging door zich onvoldoende te richten op multicultureel talent.’ Dit stelde Melek Usta, directeur van Colourful People eind vorige maand tijdens de najaarsbijeenkomst van de Commissie Diversiteit van de Orde. Zij loopt al jaren mee met grote kantoren die worstelen met dit vraagstuk.

 

De aanwezige advocaten en recruiters vinden het lastig deze groep te bereiken en te interesseren. Om daar verandering in te brengen moeten er afspraken worden gemaakt met etnische studentenverenigingen over instroom, aldus Usta. Allochtone medewerkers die je aan de organisatie hebt weten te binden, kunnen als rolmodel fungeren voor kandidaten van hun eigen etnische afkomst. En ze kunnen de gewenste diversiteit binnen de organisatie aanbrengen door te putten uit hun netwerk.

Usta vraagt zich echter af in hoeverre er bij advocatenkantoren ruimte is voor eigenheid. ‘Kantoren zijn idealiter op zoek naar een Bounty. Zou de advocatuur zich niet meer écht moeten open stellen voor verschillen?´ Op dit moment is minder dan vijf procent van de medewerkers op kantoren allochtoon, op de rechtenfaculteit van VU en Erasmus is dit 45 procent. Usta is van mening dat gerichte interventie noodzakelijk is in de vorm van intensievere programma’s voor zowel studenten, in een vroegtijdig stadium van hun studie, als voor advocaten, door meer aandacht te besteden aan bewustwording van hun kantoorcultuur.

 

Download artikel als PDF

Advertentie