De Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 5 september 2011 – na advisering door de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) – besloten de Richtlijn en het model inzake het afgeven van verklaringen door advocaten en notarissen ten behoeve van accountants op kleine punten aan te passen. Met de aanpassingen is niet bedoeld een inhoudelijke wijziging aan te brengen. Er is slechts bedoeld te verduidelijken dat het bereik van de lawyer’s letter beperkt is tot de informatie die van de cliënt is gekregen in zaken die voor die cliënt worden behandeld. Zo is in paragraaf VI van de richtlijn ‘de in het overleg met de cliënt uitgewisselde informatie’ vervangen door ‘de informatie die is uitgewisseld in het overleg met de cliënt die de advocaat of notaris verzocht heeft de brief met de gevraagde inlichtingen aan de accountant af te geven’.

 

De behoefte aan verduidelijking ontstond toen vanuit de praktijk de vraag opkwam of op het verzoek van de cliënt ook informatie zou moeten worden verstrekt die buiten de relatie met de cliënt die de lawyer’s letter vraagt door de betrokken advocaat zou zijn verkregen. Bijvoorbeeld in het kader van een andere vertrouwelijke cliëntrelatie of doordat in een andere zaak de cliënt wederpartij is of, gewoon, ‘van horen zeggen’. Vastgesteld is – en dat wordt in de aangepaste tekst verduidelijkt – dat alle buiten de directe cliëntrelatie verkregen informatie niet verschaft behoeft (en behoort) te worden in een lawyer’s letter.

 

Onder punt 4 van het model zijn twee maal de woorden ‘voor de vennootschap’ toegevoegd. Al eerder dit jaar heeft het bestuur van de KNB ingestemd met deze verduidelijking.

 

De aangepaste volledige tekst van de Richtlijn en het model, alsmede het Advies van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht vindt u op: www.advocatenorde.nl > Advocaten > Regels voor Advocaten > Vademecum Wet- en regelgeving.

 

Download artikel als PDF

Advertentie