Het is niet de kerstboom an sich in de rechtbank van Houston County waar de Amerikaanse strafadvocaat Billy Joe Sheffield zich aan stoort. Zelfs de versierselen in de boom met daarop foto’s van slachtoffers van criminaliteit deren hem niet. Maar dat de boom vlak naast de ingang van de jury kamer staat, dat zint hem niet. ‘Ik wil dat mijn cliënten een eerlijk proces krijgen, zonder een bevooroordeelde jury.’ Aan Sheffields kerstwens om al zijn zaken tot het nieuwe jaar uit te stellen, is vooralsnog geen gehoor gegeven.

Download artikel als PDF

Advertentie