Nieuw is de Verordening vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur. Deze verordening treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van artikel I van het wetsvoorstel 32 576 Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere (Staatscourant 2011 nr. 20846 28 november 2011) wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (Wet versterking cassatierechtspraak).

De Verordening  op de Raad van Advies is gewijzigd. Deze komt in de plaats van de huidige verordening  van 25 september 2007 en treedt in werking per 1 januari 2012 of zoveel later als het wetsvoorstel tot aanpassing van de Advocatenwet, waarin de Raad van Advies wettelijk geregeld is, kracht van wet krijgt.

Download artikel als PDF

Advertentie