De inning van griffierechten zal in de loop van 2012 worden gecentraliseerd en uitgevoerd door het Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak. Met de invoering van een landelijke uniforme regeling rekening-courant griffierechten wil de Rechtspraak een einde maken aan de situatie dat elk gerecht een eigen beleid voert ten aanzien van het beheer van de rekening-courant griffierechten.
• Meer informatie: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-22131.html

Download artikel als PDF

Advertentie