Niet alleen de parlementaire oppositie en rechters en advocaten verzetten zich tegen de verhoging van de griffierechten. Ook ambtenaren van Financiën en ondernemersorganisaties komen nu met kritiek op het kabinetsplan.

VNO-NCW en MKB schreven in december aan de Kamer dat de hoogte van het griffierecht te veel wordt gekoppeld aan de omvang van de vordering. Als die hoog is, moeten partijen ook meer griffierecht betalen. ‘De kosten van de rechtspraak worden veel te eenzijdig neergelegd bij de partijen in een beperkt aantal zaken met een groot financieel belang,’ zo reageren de organisaties in een brief aan de Kamer.
Ze verzetten zich vooral tegen het tarief voor zaken met een vordering van vijf miljoen euro of meer, en zaken met een vordering van vijftig miljoen euro of meer. In die gevallen moeten partijen respectievelijk 50.000 en 100.000 euro aan griffierechten op tafel leggen. ‘Met name particulieren en kleine ondernemingen zullen afzien van een gang naar de rechter’, voorspellen de ondernemersorganisaties.
Ze voorzien ook dat het voor sommige gedaagde partijen onmogelijk wordt zich te verweren. Financieel sterkere partijen kunnen met een opzettelijk hoge vordering een financieel zwakke verweerder klem zetten, ook als deze in zijn recht staat. Als de verweerder niet het vereiste griffierecht betaalt, zal de rechter immers de vordering van eiser bij verstek toewijzen.

Vrijbrief
Ook de Vereniging van Hogere Ambtenaren bij het ministerie van Financiën heeft grote principiële bezwaren tegen het kabinetsplan. Ze schreef de Kamer in december dat de verhoging van de griffierechten ‘een rechtsstaat onwaardig’ is. Met de verhoging van de griffierechten zou de overheid zich een vrijbrief geven voor onrechtmatig handelen. Burgers kunnen immers nog moeilijk tegen besluiten opkomen, aldus de vereniging.
De ambtenaren wijzen erop dat in fiscale wetgeving de overheid de concrete invulling van het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel vaak aan de rechter overlaat. ‘Het gaat niet aan dat de burger, die probeert duidelijkheid te krijgen over de bedoeling van de wetgever, dan het gelag betaalt,’ aldus de vereniging.

Maarten Bakker

Download artikel als PDF

Advertentie