Richt een stichting op, benoem je moeder en oom in het bestuur en je kunt als advocaat werken op no cure no pay-basis. Het Gerechtshof Amsterdam besliste op 13 december dat deze financieringsconstructie van Gijs Verkruisen en De Nederlandse Letselstichting op zichzelf onafhankelijk genoeg is. Dat de stichting veertig procent pay bedingt vindt het hof niet in strijd met de goede zeden en de openbare orde. Het slachtoffer c.q. de cliënt heeft niet aangetoond dat ‘vergelijkbare instellingen lagere vergoedingen plegen te vragen.’
Een jaar eerder schorste het Hof van Discipline Verkruisen nog voorwaardelijk om de constructie. De tuchtrechter vindt die ‘ontoelaatbaar’ omdat de advocaat zijn eigen provisie bepaalt en diens belang daarbij strijdig is met dat van zijn cliënt. Het gerechtshof negeert deze maatregel, omdat die de advocaat betreft en niet de contracterende stichting.
Hoogleraar advocatuur Floris Bannier denkt dat het arrest juridisch waarschijnlijk wel goed in elkaar steekt, maar heeft er toch ‘een onprettige smaak’ bij. Hij denkt dat zo’n stichting ‘op zichzelf best een doel kan dienen, maar dan moet die op grotere afstand van de advocaat staan.’
John Beer laat desgevraagd weten de mogelijkheden van cassatie te onderzoeken.

Download artikel als PDF

Advertentie