Rechters moeten de eisen van claimstichtingen niet-ontvankelijk kunnen verklaren wanneer de belangen van de benadeelden voor wie zij opkomen onvoldoende gewaarborgd zijn. Verder krijgen partijen die onderhandelen over een collectieve schikking de mogelijkheid om al dan niet gezamenlijk te vragen om een ‘preprocessuele comparitie’. Daarbij kan de rechter partijen ondersteunen ‘zodat zij zelf een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten’. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie eind december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De bedoeling van het wetsvoorstel is verder massaclaims bij faillissement sneller te kunnen afwikkelen. Daarbij kan de curator bijvoorbeeld de vordering van gedupeerde beleggers om hun (rest)schuld kwijt te schelden collectief behandelen.
                Advocaat Jan Willem Koeleman: ‘De preprocessuele comparitie kan het schikkingsproces enorm versnellen. Het is ook goed dat de rechter gaat toetsen of claimstichtingen goed georganiseerd zijn, zodat mensen niet twee keer worden gedupeerd.’ Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid & Justitie is ‘ongelukkig’ met de suggestie dat Nederland door de wetswijziging ‘een paradijs voor massaclaims’ wordt, zoals het FD eind december het bericht over het wetsvoorstel kopte.

Download artikel als PDF

Advertentie