Het Haagse gerechtshof reageerde afgelopen vrijdag getergd op de afwezigheid van strafadvocaat mr. R. Takens. De raadsman kwam niet opdagen nadat twee eerdere verzoeken om aanhouding van de strafzaak waren afgewezen.

‘Tot ergernis van het gerechtshof is de raadsman niet verschenen,’ zei raadsheer mr. R. Duindam. ‘Daardoor is het noodzakelijk de zaken tegen drie overvallers aan te houden. Het is hoogst ongewenst gedrag van mr. Takens. Voor de zaak is een hele zittingsdag van het hof uitgetrokken en voor niets geweest. Ook de kinderbescherming is voor niets gekomen in de zaken van de minderjarige verdachten.’ 

Winkelovervallen
Twee minderjarige verdachten (19 en 18) zijn veroordeeld tot de PIJ-maatregel. De meerderjarige verdachte uit Utrecht is door de Haagse rechtbank vrijgesproken van twee overvallen op winkels in Delft. Voor een derde overval eveneens in Delft kreeg hij drieënhalf jaar gevangenisstraf opgelegd. Het Openbaar Ministerie ging in hoger tegen de gedeeltelijke vrijspraak. De verdachte tekende hoger beroep aan tegen de hoogte van de straf.

In de strafzaak tegen de derde verdachte zijn tijdens een eerdere zitting de feiten en omstandigheden besproken. Het was de bedoeling dat het Openbaar Ministerie de strafeis bekend zou maken. Door de aanhouding van de zaak met de ontbrekende advocaat, was het voor het gerechtshof echter onmogelijk verder te gaan. Door de samenhang van de zaken zou het gerechtshof zich bij het doen van een uitspraak schuldig kunnen maken aan vooringenomenheid. ‘Het is niet professioneel dat ik mijn ergernis zo laat merken maar het niet niks wat hier gebeurt,’ besloot raadsheer Duindam de zitting. Advocaat Takens was niet bereikbaar voor commentaar.

(Door: Frank de Klerk)

Advertentie