Mediation in strafzaken vergroot het inzicht en begrip tussen dader en slachtoffer. Angstgevoelens bij het slachtoffer kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Partijen komen in veel gevallen tot bevredigende afspraken.

Dat blijkt uit het Evaluatierapport ‘Mediation naast Strafrecht’ dat onlangs werd gepubliceerd. Het rapport vormt de neerslag van een pilot die bij de Amsterdamse rechtbank werd gehouden. Niet eerder werd in Nederland mediation ingezet als onderdeel van de strafrechtelijke procedure.

 

Pilot

Tussen oktober 2010 en mei 2011 zijn daders en slachtoffers in 65 zaken uitgenodigd om mee te doen met de pilot. Het ging om burenruzies, huiselijk geweld, bedreiging of mishandeling: zaken waarbij dader en slachtoffer ook na de strafzaak met elkaar te maken hebben. In 26 zaken stemden beide partijen in met een mediationtraject, en in 17 zaken kwamen partijen tot een vaststellingsovereenkomst, waarin –vaak over en weer- spijt werd betuigd of de hoogte van de schadevergoeding werd overeengekomen.

 

In de Amsterdamse proef kwamen vooral lichtere zaken aan bod. Maar mediation is zeker ook geschikt voor zwaardere strafzaken, zegt Anne Martien van der Does, mediationcoördinator van de Amsterdamse rechtbank. ‘Denk aan zaken waarin het schadevergoedingsaspect een belangrijke rol speelt en waarbij mediation heel nuttig kan zijn. De strafzaak gaat daarnaast gewoon door.’

 

 Addertje

Ook advocaten zijn positief over de inzet van mediation. ‘De crux is dat het strafrecht een stapje terug doet, daar waar partijen het wellicht onderling eens kunnen worden,’ zegt Lian Mannheims, advocaat bij De Roos en Pen Advocaten in Amsterdam. Toch zit er volgens Mannheims ook een addertje onder het gras. ‘Ik zie het nu in twee zaken, waarin ik probeer tot een schikking te komen: eisers gaan zich realiseren hoe belangrijk het voor de verdachte is om niet vervolgd te worden. En dan merk je dat de eisen worden opgeschroefd, dat men kijkt wat eruit te halen valt.’

 

Vervolg

De overwegend positieve ervaringen in Amsterdam vormen voor het Landelijke Overleg Voorzitters Strafsectoren aanleiding om ook in andere arrondissementen met verschillende vormen van strafrechtmediation te experimenteren. De komende maanden zullen gebruikt worden om in overleg met alle betrokkenen nieuwe pilots op te zetten.

 

Door: Tatiana Scheltema

Advertentie