De strafrechtelijke adviesraad wijst het voornemen van de regering af om doorbreking van het medisch beroepsgeheim mogelijk te maken voor tbs-onderzoek.Link:

De rechter moet een medicus kunnen dwingen om gegevens over een patiënt te verstrekken als deze niet meewerkt aan gedragskundig onderzoek dat van belang is voor het opleggen van tbs. De regering wil met een wetswijziging deze doorbreking van het medisch beroepsgeheim mogelijk maken zodat verdachten minder makkelijk tbs kunnen ontlopen. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) wijst dit af.
De Raad vreest dat de doorbreking van het beroepsgeheim ertoe leidt dat ‘mensen de (geestelijke) hulpverlening zullen mijden, met alle risico’s van dien voor de betrokkenen zelf en de veiligheid van de samenleving’. Het zou beter zijn als de medewerking door verdachten meer zou ‘lonen’ en als de behandelduur van tbs zou worden beperkt. Volgens de Raad kan bovendien nu ook al aan weigerende verdachten tbs worden opgelegd. Binnenkort behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat de doorbreking mogelijk maakt.

Advertentie