De Big Brother Award voor privacyschendingen door overheden gaat dit jaar naar het Korps Landelijke Politiediensten en de publieksprijs gaat naar staatssecretaris Fred Teeven. De prijsuitreiking werd gisteren georganiseerd door burgerrechtenbeweging Bits of Freedom.

De staatssecretaris krijgt de prijs voor zijn niet aflatende inzet om privacywetgeving af te zwakken, de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) voor het gebruikmaken van Spyware waarmee de recherche via webcams direct naar binnen kan kijken, aldus het juryrapport.

‘Vrijheid betekent beperking’
De KLPD was sportief genoeg om de prijs te komen ophalen. Wilbert Paulissen, hoofd recherche van de KLPD, benadrukte in zijn dankwoord dat Spyware ‘niet op grote schaal’ wordt ingezet. En anders dan ten tijde van het onderzoek van de Commissie Van Traa gebeurt het bovendien alleen onder auspiciën van het bevoegd gezag, oftewel het OM. Paulissen erkent ook dat de recherche met negenhonderd rechercheurs dagelijks bezig is met het inbreuk maken op andermans privacy, bijvoorbeeld door te speuren naar kinderporno in de krochten van het web. ‘Dat zijn lastige dilemma’s. De vrijheid van de één betekent altijd beperking van de vrijheid van de ander.’
Toch heeft de jury een punt, aldus Paulissen. ‘Wij merken dat we aanlopen tegen verouderde wetgeving en dat speelt ook internationaal. Waar ligt evenwicht tussen de bescherming privacy van  en het opsporingsbelang? Wij zien de prijs dus als een mogelijkheid om die discussie aan te wakkeren en de wetgeving aan te passen.’

Staatssecretaris Teeven kwam de prijs niet zelf ophalen – hij opende het nieuwe Holland Casino in Scheveningen – maar liet in een schriftelijke reactie weten juist veel voor de privacy te doen, bijvoorbeeld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan te passen. In privacykringen is tegen dit voornemen, beter bekend als de ‘meldplicht datalekken,’ juist sterk geageerd.

Door Tatiana Scheltema

Advertentie