Nederland staat bijna alleen in de Raad van Europa.

Dat de overbelasting van het EHRM in Straatsburg met de invoering van griffierechten moet worden teruggedrongen, zijn lang niet alle leden van de Raad van Europa met Nederland eens. Op ambtelijk niveau circuleren twee bedragen: 50 euro respectievelijk ongeveer 150 euro per zaak. Het laatstgenoemde bedrag wordt ‘reëel’ genoemd, omdat het 10 procent is van de kosten. In 2010 waren de werkelijke kosten om een klaagschrift af te handelen namelijk 1420 euro, zo blijkt uit minister Opsteltens antwoorden op Kamervragen (zie pagina 7).

De benodigde meerderheid voor de invoering van griffierechten ligt vooralsnog buiten bereik. Sommige landen zijn principieel tegen, andere verschillen van mening over de hoogte. De invoering van verplichte procesvertegenwoordiging voor klagers is overigens van de baan, nadat het hof zijn voorstel hiervoor heeft ingetrokken. In het ambtelijk overleg was hiervoor geen steun te vinden, terwijl ook V&J ‘niet meer overtuigd’ is van het nut en de noodzaak.

Door Lex van Almelo

Advertentie