Het kabinetsplan komt met ‘grote risico’s,’ aldus Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer vandaag tijdens een symposium in Amsterdam.

 ‘Toegang tot de rechter is essentieel voor de rechtsorde. Als de drempel te hoog wordt, kunnen we de rechtsorde net zo goed afschaffen,’ aldus Brenninkmeijer op de website rechtspraak.nl. In zijn hoedanigheid als symposiumvoorzitter nam de ombudsman geen blad voor de mond. ‘Er is niet nagedacht over de consequenties van de plannen. Drie heren die moesten bezuinigen hebben een manier gevonden om 240 miljoen op rechtspraak te besparen en gedacht: “dat doen we.” Of het kan, is niet onderzocht. Het kan niet, daar is vrijwel iedereen het over eens. Het effect van hoge griffierechten zal zijn dat mensen ervoor kiezen zaken niet voor de rechter te brengen, terwijl dat wel gerechtvaardigd is. De risico’s zijn te groot.’

Alternatieven zijn voorhanden, zei Brenninkmeijer. ‘Ik vind dat de Rechtspraak serieuzer werk moet maken van de inzet van mediation. In civiele- en zelfs strafzaken kunnen partijen veel vaker naar een mediator worden verwezen.’ Ook laat de overheid het te gemakkelijk aankomen op rechtszaken, aldus Brenninkmeijer. ‘Als ambtenaren beter met burgers, bedrijven en instellingen omgaan, loopt het aantal procedures terug met veertig tot zestig procent, blijkt uit onderzoek. En in bestuurszaken zou de rechter overheidsorganen kunnen verplichten om eerst te proberen er met effectieve communicatie uit te komen.’

Advertentie