De Rechtbank Almelo heeft aan e-Court weer verlof verleend om een arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen. Hiermee krijgt e-Court meer vaste voet onder de grond.Link:

Voor de tweede keer heeft de Rechtbank Almelo aan e-Court verlof verleend om een arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen. In december vorig jaar stempelde de rechtbank voor de eerste keer een e-Court- vonnis af. De uitspraak van afgelopen vrijdag is echter interessanter. Al was het maar omdat de rechtbank waar e-Court eerder herhaaldelijk bakzeil haalde de procedure nu typeert als niet oneerlijk. ‘Dat vind ik het belangrijkste deel van de uitspraak,’ zegt e-Court directeur Henriette Nakad.

In het recente vonnis maakt de rechtbank weer iets duidelijker onder welke voorwaarden consumenten geacht worden akkoord te zijn gaan met de arbitrageclausule. In dit geval had een onderneming een arbitrageclausule opgenomen in nieuwe algemene voorwaarden, die zowel digitaal als per post aan alle klanten werden toegestuurd. Als de klant de overeenkomst niet beëindigt, gaat deze stilzwijgend akkoord met de arbitrageclausule. Bj eerdere verzoeken om uitvoeringsverlof ging het volgens de Rechtbank Almelo en Zutphen mis met de algemene voorwaarden.

De Rechtbank Almelo heeft vorige week ook goedgekeurd dat e-Court de arbitrale procedure aanhangig maakt door de gedaagde zowel aangetekend als per gewone post een oproepingsbrief te sturen. Met behulp van ‘track & trace’ van PostNL kan e-Court nagaan dat de brief op correcte wijze is aangeboden. E-Court zal deze weken de benoeming van twintig nieuwe arbiters bekendmaken, zegt Henriette Nakad.

Door: Lex van Almelo

Advertentie