Reclassering Nederland sluit zich aan bij de tegenstanders van de invoering van minimumstraffen. Volgens algemeen directeur Sjef van Gennip zal de maatregel een ‘averechts effect’ hebben.

Van Gennip schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem zijn de kosten van het kabinetsvoorstel hoog, terwijl een gunstige invloed ervan op de recidive ‘ook in internationaal perspectief’ niet is bewezen.

Reclassering Nederland voorziet grotere detentieschade door langere detentieduur, daardoor minder resocialisatiemogelijkheden, geen verandering en dus meer recidive. Dat leidt weer, aldus Van Gennip tot ‘meer slachtoffers, meer maatschappelijke schade en nog hogere kosten voor de rechtsgang.’

Maatwerk bieden
Minister Opstelten wil dat veroordeelden die binnen tien jaar opnieuw een zwaar misdrijf begaan minimaal de helft van de maximumstraf voor dat misdrijf krijgen. Het gaat om delicten waar twaalf jaar cel of meer op staat. Reclassering Nederland schrijft de Tweede Kamer dat de nadruk met dit voorstel eenzijdig op vergelding komt te liggen. Het strafrecht in Nederland heeft ook resocialisatie als doel, vindt algemeen directeur Van Gennip. Hij meent dat de invoering van minimumstraffen afbreuk doet aan de pogingen van rechters en reclassering om maatwerk te bieden. ‘Maatwerk betekent ook dat een rechter de omstandigheden waaronder een delict werd gepleegd en de persoon van de dader moet kunnen laten wegen.’

Door: Maarten Bakker

Advertentie