Ook niet-Haagse advocaten kunnen vanaf 1 juli civiele cassatiezaken doen, nu de Eerste Kamer verleden week met het bijbehorende wetsvoorstel akkoord ging. Er staan nog niet veel nieuwe cassatietijgers klaar om te springen.

Nu de Eerste Kamer verleden week het Wetsvoorstel versterking cassatierechtspraak zonder stemming heeft aangenomen, kunnen per 1 juli aanstaande alle Nederlandse advocaten, en niet alleen de Haagse, civiele cassatiezaken doen. Ze moeten dan wel voldoen aan enkele vakbekwaamheidseisen, mede op grond van de verordening van de Orde die per 1 juli in werking treedt.

Hebben zich al veel nieuwe cassatieadvocaten gemeld? Hoogleraar cassatie- en procesrecht Bart Groen is lid van de desbetreffende examencommissie van de Orde:´Ze hebben zich nog niet kunnen melden, want de verordening is nog niet in werking getreden. De Orde zal binnenkort laten weten waar belangstellenden zich kunnen melden. Er geldt overigens een overgangsregeling voor advocaten die al veel ervaring hebben met cassatie. Zij hebben een paar jaar de tijd om te laten zien dat ze ook aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen voldoen.’

Maar honderden nieuwe advocaten die de proeve van bekwaamheid willen afleggen om per juli aan de slag te kunnen? Groen heeft er niet van gehoord:´Ik verwacht niet dat die er zullen zijn.’

Advertentie