Na het Diginotar debacle kunnen advocaten vanaf volgende week weer digitaal beroep instellen bij de bestuursrechter.

Op dinsdag 3 april gaat het Digitaal Loket Bestuursrecht weer open voor advocaten. Het loket moest een maand na de opening al dicht omdat de certificaten van DigiNotar na een hack niet langer betrouwbaar waren.

De roljournalen en gerechtelijke registers waren alweer enige tijd digitaal te raadplegen. Nu kunnen advocaten via http://loket.rechtspraak.nl/ ook weer digitaal beroep bij de bestuursrechter instellen en in vreemdelingenzaken beroep aantekenen bij het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (dat al sinds eind 2009 digitaal bereikbaar is).
Verder kunnen zij langs deze weg hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Voor het inloggen is een gebruikersnaam, wachtwoord en SMS-code nodig. Voor de SMS-verificatie moeten advocaten zich eerst inschrijven. Na vijf dagen krijgen zij de activeringscode per post toegezonden. Na activering kunnen de eerste digitale stukken worden toegezonden. Dat kan dus op zijn vroegst op 9 april.

Door: Lex van Almelo

Advertentie