Het College van Afgevaardigden is akkoord met heffing van 50 euro griffierecht in tuchtzaken.

De meerderheid van het College van Afgevaardigden bleek afgelopen vrijdag voorstander van heffing van griffierechten in tuchtzaken. De Algemene Raad stelt een heffing van 50 euro voor als een maatregel tegen de sterk oplopende kosten van de tuchtrechtspraak. De kosten nemen onder meer toe doordat de overheid haar subsidie op de tuchtrechtspraak afbouwt en doordat het aantal zaken toeneemt. Griffierecht moet daarbij het lichtzinnig (en bij herhaling) indienen van klachten tegen advocaten afremmen.
De Afgevaardigden uit Rotterdam en Dordrecht zijn tegenstander van de heffing. ‘Wij zijn niet voor het opwerpen van barrières, hoezeer wij ook ervaren dat er repeat players zijn die met enthousiasme het tuchtrechtstelsel belasten,’ zei de Rotterdamse deken B.F. Desloover. ‘Maar wij achten het onwenselijk om de goeden te laten lijden onder enkele kwaden.’ Rotterdam verwacht meer heil van centraal toezicht op de instroom door een nog te institutionaliseren dekenberaad.
Voor heffing van griffierechten is wetswijziging noodzakelijk. En het College wil bovendien dat er een oplossing wordt gevonden voor klagers met weinig inkomen.

Door Jan Pieter Nepveu

Advertentie