Het Hof Den Bosch stelt maatschap niet aansprakelijk voor schade aangericht door solerende kantoorgenoot.Link:

Twee vennoten van een inmiddels ontbonden maatschap hoeven niet op te draaien voor de schade die een maat heeft aangericht door valse alimentatiebeschikkingen op te stellen. Dat zegt het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. De maatschap bestond uit zelfstandig functionerende advocaten die onderling geen gezagsrelatie hadden en evenmin aan elkaar verantwoording verschuldigd waren. De twee vennoten hoefden ook geen toezicht te houden op hun kantoorgenoot, omdat hij het bedrog verborgen hield en als enige contact had met de cliënt die de schade claimt.

De cliënt had de advocaat ingeschakeld in een alimentatiegeschil. Om duistere redenen procedeerde advocaat niet echt, maar schreef hij of zij drie valse beschikkingen, waarin stond dat de cliënt minder alimentatie en minder incassokosten moest betalen dan uiteindelijk het geval bleek. Om de ontdekking van het bedrog uit te stellen, betaalde de advocaat 37 mille van die kosten zelf. Toen het bedrog niet meer te verbergen viel, heeft de advocaat zich aangegeven.

Hij of zij is inmiddels van het tableau geschrapt. Volgens het hof zijn de maten noch de voormalige maatschap medeaansprakelijk voor wanprestatie of onrechtmatige daad in groepsverband.

Door: Lex van Almelo

Advertentie