Vrijdag 30 maart stemde het College van Afgevaardigden ermee in om de driejarige opleiding voor stagiaires te verdelen in een algemeen deel en een ´leerlijn´met een bepaalde major of minor en keuzevakken.

Het eerste deel, dat drie jaar loopt en voor alle stagiaires gemeenschappelijk is, behelst vaardigheden, ethiek en algemene procesbeginselen. Het wordt verzorgd door een organisatie die de Orde nog zal selecteren. De overige vakken kunnen ook door andere partijen worden aangeboden.

Mede door het grote gemeenschappelijke deel is nu de scherpe onenigheid in het College over de bestaande vrijstellingen voor de interne opleidingen van de Zuidaskantoren achterhaald. Toch verliet de fractie Limburg vrijdag boos de vergadering. De nieuwe opleiding moet een academisch niveau krijgen – ‘maar wat is dat dan,’ vroeg de Limburgse fractiewoordvoerder Jean-Pierre van Dyck zich af.

‘De masterfase is blijkbaar ondermaats. En nu gaan we de universiteit dus betalen voor iets dat al lang in de rechtenopleiding had moeten zitten. Het is niet gezegd dat de stagiaireopleiding beter wordt, wel dat zij duurder wordt,´ aldus Van Dyck. ‘De Orde lijdt aan zelfonderschatting. We zijn bang gemaakt door de buitenwereld. Ons is gezegd, het is in strijd met het mededingingsrecht om de opleiding te monopoliseren, en de Law Firm School en de Brauwerij doen het liever zelf. Maar marktwerking is niet altijd een zegen. Dit soort marktwerking is Thatcheriaans, achterhaald, twintig jaar in Engeland geen succes en het wordt hier ook geen succes.´

De uitbesteding van de stagiaireopleiding was ter bespreking geagendeerd maar op aandringen van de Algemene Raad werd er toch over gestemd. Vanwege het late tijdstip waren er nog maar weinig stemmers, maar tweederde stemde voor. De fractie Limburg was het oneens met de gang van zaken en heeft na de stemming de zaal verlaten.

Door Jan Pieter Nepveu

Advertentie