Grens voor aandeelhouders om een enquêteverzoek te kunnen indienen verhoogd.

Het voorstel van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) tot wijziging van de werkwijze van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam verhoogt de grens voor aandeelhouders om een enquêteverzoek te kunnen indienen tegen een ondernemingsbestuur. Men moet minstens een belang hebben van 1 procent in een onderneming. In het geval van beursgenoteerd bedrijven dienen verzoekers een belang van minimaal twintig miljoen euro te bezitten. Deze bepaling moet de rol van zogenaamde activistische aandeelhouders inperken.

Daarnaast voorziet de wetswijziging in de aanstelling van een raadsheer-commissaris die de onderzoeken begeleidt waartoe de Ondernemingskamer heeft bevolen. De raadsheer-commissaris kan de onderzoekers aanwijzingen geven. Het wetsvoorstel beperkt de mogelijkheid voor de Ondernemingskamer om voorlopige voorzieningen te treffen. Wel geeft de wetswijziging dochterondernemingen de mogelijkheid om procedures aan te spannen tegen een moederbedrijf.

De Tweede Kamerfracties van PvdA en SP wilden dat ondernemingsraden ook de mogelijkheid zouden krijgen om naar de Ondernemingskamer te stappen. Deze bepaling haalde het niet bij de stemming. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vond dat in het wetsvoorstel van Opstelten het criterium voor de toewijzing van een enquêteverzoek teveel wordt versoepeld. Ze vreesde dat de Ondernemingskamer daardoor ook teveel op de stoel van het ondernemingsbestuur zou gaan zitten. Minister Opstelten bestreed tijdens het Kamerdebat over de wetswijziging dat een enquêteverzoek makkelijker kan worden toegewezen. De fracties namen genoegen met deze uitleg.

Door Maarten Bakker

Advertentie