Het EHRM bevestigt recht op toegang tot bewijs in belastingzaken.

Het is de vraag hoe lang de Belastingdienst kan blijven weigeren de namen van tipgevers bekend te maken aan vermeende zwartspaarders die een boete krijgen opgelegd. Op 5 april heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onderstreept dat een vermeende zwartspaarder toegang moet krijgen tot al het bewijsmateriaal. De staat mag alleen bewijs achterhouden ter bescherming van een vitaal nationaal belang of ter bescherming van de grondrechten van anderen.

Is daarvan sprake bij tipgevers die de Nederlandse Belastingdienst cd-roms verkopen met gegevens van zwartspaarders? Advocaat Roel Kerckhoffs (Hertoghs advocaten-belastingkundigen in Breda) meent desgevraagd van niet. ‘Je zou kunnen denken aan een fundamenteel recht van de tipgever, bijvoorbeeld zijn recht op privacy. Maar is dat recht wel actueel? Ik meen stellig van niet. Deze tipgever heeft zelf – nota bene voor eigen geldelijke gewin – strafbare feiten gepleegd door het bankgeheim en de privacy van de rekeninghouders te schenden en met de resultaten daarvan naar buiten te treden.’

In februari zei de geheimhoudingskamer van de Rechtbank Arnhem dat de Belastingdienst de naam van de tipgever moet prijsgeven. Maar de Belastingdienst blijft dat vooralsnog weigeren. En op 3 april bepaalde de kortgedingrechter in Den Haag in een zaak tegen andere zwartspaarders dat alleen de belastingrechter de Belastingdienst kan dwingen.

Door: Lex van Almelo

Advertentie