Staatssecretaris Teeven van Justitie moet van SP-Kamerlid Gesthuizen opheldering verschaffen over het oplopend conflict met de NOvA over het toezicht op de advocatuur. Het Kamerlid wil dat Teeven het overleg met de Orde niet uit de weg gaat.

Teeven heeft een wetsvoorstel gelanceerd voor een onafhankelijk college van toezicht voor de advocatuur, dat niet uit advocaten bestaat. Het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgt een stem bij de samenstelling van dit college. Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) komt daardoor de onafhankelijkheid van de advocatuur in gevaar.

De Orde kwam met een alternatief voorstel voor het toezicht op de advocatuur, dat de rol van de dekens versterkt. Het ministerie zou afwijzend gereageerd hebben op het verzoek van de Orde om hierover in gesprek te gaan. De Orde kreeg te horen dat ze geen eigen regelgeving mag afkondigen die haaks staat op het wetsvoorstel van Teeven.

Gesthuizen stelde Kamervragen en wil van Teeven weten of zijn ministerie inderdaad de NOvA verboden heeft haar alternatieve voorstel verder uit te werken. De Orde is overigens toch bezig met een eigen toezichtverordening die strijdig lijkt met de plannen van Teeven.

Volgens Gesthuizen dreigt er een patstelling tussen de Orde en het ministerie over het toezicht. Teeven kan dat doorbreken door alsnog met de NOvA te overleggen. Algemeen deken Jan Loorbach vindt een gesprek met de staatssecretaris zeker niet zinloos. ‘Hoewel er een principieel verschil van mening is, hebben we allebei het hoger doel voor ogen van een kwalitatief hoogstaande advocatuur en een goed functionerend toezicht.’

Door: Maarten Bakker

Advertentie