Het aantal arresten waarin Europese grondrechten worden aangehaald, is met 50 procent gestegen, zegt Eurocommissaris Viviane Reding.

De betekenis van EU-Handvest van de grondrechten wint aan gewicht. En niet alleen bij de voorbereiding van EU-wetgeving. ‘Het Handvest wordt ook steeds meer gebruikt bij rechterlijke beslissingen,’ laat Eurocommissaris voor Justitie, Viviane Reding weten.

 Volgens Reding is het aantal arresten waarin de grondrechten uit het Handvest worden aangehaald op Europees en nationaal niveau met 50 procent gestegen. De Eurocommissaris wijst onder meer op een ‘baanbrekend’ arrest van het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg. Het hof beklemtoonde eind vorig jaar dat asielzoekers recht hebben op bescherming tegen onmenselijke of onterende behandeling. Daarom mogen asielzoekers niet worden overgedragen naar landen waar hun grondrechten zouden kunnen worden geschonden.

Eerder dat jaar zei het hof dat verschillende pensioenpremies voor mannen en vrouwen een vorm zijn van discriminatie op grond van geslacht. Advocaat-generaal bij de Hoge Raad Peter Wattel schreef eind maart dat het hof in Luxemburg ook in belastingzaken terrein wint op het hof in Straatsburg. Dankzij het EU-Handvest rukken de grondrechten dus ook op in belastingzaken, waaronder het recht op een fair hearing. Wattel: ‘Dat biedt perspectieven, onder meer op overbelasting van het HvJ EU, maar daar gaat het nu niet om.’

Door: Lex van Almelo

Advertentie