‘Omdat de Afdeling bestuursrechtspraak zich uiteraard goed voorbereidt op een zitting en het dossier vooraf grondig bestudeert, is herhalen van standpunten weinig zinvol.’

Daarom geeft de Afdeling partijen die daarop prijs stellen aan het begin van de zitting hooguit vijf minuten om een korte uiteenzetting te geven over de kern van de zaak of een bepaald aspect in het bijzonder. ‘Langere pleitnota’s worden niet ingenomen,’ schrijft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Afdeling wil af van de praktijk dat partijen aan het begin van de zitting pleitnota’s voordragen. De Afdeling stelt partijen tegenwoordig actief vragen om geschilpunten te verduidelijken. Zo krijgt de Afdelingen een duidelijker beeld van de standpunten, terwijl de partijen sneller een beeld krijgen van wat de Afdeling essentieel vindt voor de beslechting van het geschil. De Afdeling doet weliswaar nog zaken af op de oude manier. Maar partijen die nu een uitnodiging krijgen voor de zitting weten dat herkauwen van de pleitnota’s niet langer de bedoeling is.

Door Lex van Almelo

Advertentie