Voor slachtoffers van de treinbotsing in Amsterdam, zaterdag 21 april, heeft de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) een meldpunt geopend.

Via het meldpunt, dat sinds afgelopen woensdag te bereiken is, kunnen de slachtoffers kosteloos in contact komen met een slachtofferadvocaat bij hen in de buurt. NS maakte bekend dat de slachtoffers van het ongeval schadeloos zullen worden gesteld. Marco Zwagerman, voorzitter van de ASP, kan zich voorstellen dat er naar aanleiding daarvan behoefte is aan juridische bijstand. ‘”Hoe beoordeel ik de voorstellen van NS? Welke schadeonderdelen kunnen worden vergoed? Wat is een redelijk smartengeld?” Dat zijn vragen die bij slachtoffers zouden kunnen leven en waarover een slachtofferadvocaat ze kan adviseren,’ zegt Zwagerman.

Passagiers kunnen maximaal 205.000 euro schadevergoeding ontvangen. Zo is dat wettelijk vastgelegd. Als blijkt dat het ongeluk is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de machinist, is dat maximumbedrag niet van toepassing. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

Advertentie