‘Het enkele feit dat advocaten minder ongebruikelijke transacties melden dan andere juridische beroepsgroepen, zegt niets over betrokkenheid bij witwastransacties,’ aldus Teeven.

De Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie zei dat in antwoord op Kamervragen. Maar dat wil niet zeggen dat de bewindsman tevreden is met het toezicht. ‘Het kabinet acht het bestaande toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door advocaten niet toereikend.’ De Raad van State zal binnenkort advies uitbrengen over het wijzigingsvoorstel van de Advocatenwet en de nota van wijzigingen op dit voorstel.

Maaike Stouten, die onlangs promoveerde op haar proefschrift De witwasmeldplicht. Omvang en handhaving van de Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners stelt dat de Orde het Wwft-toezicht zoveel mogelijk moet integreren met het toezicht op naleving van de overige gedragsregels. Ook zou het toezicht zich meer moeten richten op de fusie- en overnamepraktijk. Uit haar onderzoek blijkt dat niet altijd duidelijk is wanneer advocaten moeten melden.

Opgerekte definitie
De Hoge Raad heeft de definitie van witwassen de afgelopen jaren aardig opgerekt. Maar ‘het enkel voorhanden hebben’ van geld dat is verkregen uit een misdrijf dat de verdachte zelf heeft begaan, ziet de HR niet als witwassen als het misdrijf ‘niet kan hebben bijgedragen aan het verbergen of verhullen van de criminele herkomst’ van dat geld. De buit van verzekeringsfraude op je bankrekening hebben staan is dus geen witwassen.

Door Lex van Almelo

Advertentie