Het is in het algemeen belang dat toezicht op de advocatuur onafhankelijk, uniform, integraal en effectief is.

Dat schrijft Staatssecretaris Fred Teeven in een brief van 1 mei in reactie op schriftelijke Kamervragen van Sharon Gesthuizen (SP). In de brief reageert Teeven mede op de vraag of het waar is dat hij afwijzend heeft gereageerd op een voorstel van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), belast met het houden van toezicht op de beroepsgroep, de zaak voor beide partijen goed te regelen. ‘Het is niet mogelijk gebleken om in het consultatiedocument een model neer te leggen dat ook de steun van de NOvA heeft,’ schrijft Teeven.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil de inrichting van het toezicht op de advocatuur veranderen. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel voor advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

‘De Orde en het ministerie zijn het grondig oneens over het wetsontwerp,’ zegt Algemeen Deken Jan Loorbach. ‘Allereerst zijn we teleurgesteld dat de oplossing die we op basis van het advies van Docters van Leeuwen zelf hebben bedacht, niet wordt gerespecteerd. We krijgen niet de ruimte om te laten zien dat deze oplossing doeltreffend is.’

De Orde wil het dekanaal toezicht aanzienlijk versterken. Inmenging van derden brengt daarnaast het beroepsgeheim in gevaar, volgens de Orde. En de politieke benoeming van de toezichthouder is volgens de beroepsorganisatie een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de advocatuur.

Loorbach benadrukt dat hij het goed vindt dat er Kamervragen zijn gesteld over de toezichtdiscussie. ‘Dat laat zien dat het een serieus en controversieel onderwerp is en dat de politiek ook oog heeft voor het principe van de Orde.’

Advertentie