Voor advocaten die zich op toevoegingsbasis met personen- en familierecht bezighouden gelden per 1 juli nieuwe inschrijvingsvoorwaarden bij de Raad voor rechtsbijstand. Deze inschrijvingsvoorwaarden werden verleden week gepresenteerd tijdens een werkbezoek van staatssecretaris Teeven aan het Haagse Advocatenkantoor Torenstraat.
De eisen werden geformuleerd door een werkgroep van advocaten, mediators, rechters, en de Raad voor rechtsbijstand. Van advocaten wordt verwacht dat ze een basisopleiding personen- en familierecht (20 punten) bij een geaccrediteerde instelling hebben gevolgd, en tenminste tien zaken per jaar op dit gebied behandelen. Als het aantal toevoegingen niet wordt gehaald kunnen zaken die op betalende basis worden verricht ook meetellen. Voor advocaten die al aan deze voorwaarden voldoen geldt een overgangsregeling.
Deelnemende advocaten moeten zich bovendien conformeren aan een gedragscode, die ze aan hun cliënt ter beschikking moeten stellen. Zo’n code is hard nodig, zegt Harm Gelderloos, tevens lid van de werkgroep. ‘Een aantal advocaten doet echtscheidingen erbij, durft cliënten niet te weerspreken, het ‘verantwoord-ouderschaps’-format niet te gebruiken, en gooit olie op het vuur.’
De gedragscode is erop gericht conflicten te deëscaleren en cliënten ervan te weerhouden nodeloze procedures aan te spannen, de belangen en rechten van de kinderen te respecteren, en duidelijk te maken dat echtscheiden geen kwestie is van winnen of verliezen.

 

Redactie

Download artikel als PDF

Advertentie