Het aantal fusies onder Amerikaanse advocatenkantoren is vorig jaar met 67 procent gestegen ten opzichte van 2010. Naar verwachting zet die trend in 2012 door; zo werd er deze maand bijna twee keer zoveel gefuseerd als in januari 2011 (elf vs. zes fusies). Ook het aantal fusies met buitenlandse kantoren steeg met zo’n twintig procent.

Volgens juridisch onderzoeksbureau Hildebrandt Institute is de stijging van het aantal fusies een inhaalactie van de rustige periode die volgde op de financiële crisis, waarin ook de vraag naar advocatendiensten afnam.

 

Redactie

 

Download artikel als PDF

Advertentie