Net als drie jaar geleden krijgt het Advocatenblad van de lezers een 7,4 als totale beoordeling. Voor actualiteit is dat cijfer 7,6, voor begrijpelijkheid een 7,8 en voor betrouwbaarheid 7,9. Bijna iedereen kijkt het blad in elk geval in, 89 procent leest minimaal één artikel en ruim 60 procent leest minstens de helft van de artikelen. Dit zijn resultaten uit het online lezersonderzoek dat onderzoeksbureau Media Test eind vorig jaar in opdracht van Sdu Uitgevers verrichtte onder bijna 1100 ontvangers van het Advocatenblad. Volgens het onderzoeksbureau is voor dit soort onderzoek meer dan een 7 een uiting van tevredenheid, en een cijfer onder de 7 een indicatie van ontevredenheid. Het concludeert: ‘Het blad wordt zeer goed gelezen en goed beoordeeld.’

Ruim 90 procent zou het blad een beetje of zeker missen als het niet meer verscheen, 80 procent zegt dat het voor hen nuttige informatie bevat en ruim twee derde vindt het blad een belangrijke informatiebron om beroepsmatig op de hoogte te blijven.

Ook de Advocatenblad Nieuwsbrief wordt goed gewaardeerd. Puntje van verbetering is volgens het onderzoek het matige bezoek van de website. Maar de redactie verwacht dat daarin, met de lancering van een nieuwe website begin februari, verandering komt.

Vanwege de andere opzet van het onderzoek is de gemeten leestijd niet goed te vergelijken met die uit lezersonderzoeken uit 2006 en 2009. Het verschil tussen de laatste twee onderzoeken was dat ongeveer een derde van de lezers in 2006 meer, en in 2009 minder dan een half uur aan het blad besteedde. In het huidige onderzoek blijkt dat het blad gemiddeld gedurende 34 minuten wordt gelezen.

 

Redactie

 

Download artikel als PDF

Advertentie