De 830 euro die Nederland vraagt voor een verblijfsvergunning voor niet-EUburgers is onevenredig hoog en in strijd met Richtlijn 2003/109/EG. Dat concludeerde de A-G bij het Europese Hof van Justitie op 12 januari. Eerder heeft het hof bepaald dat de leges onevenredig hoog zijn als zij ‘meer dan twee derde’ hoger zijn wat EU-burgers betalen voor een ID-bewijs. In Nederland is dat bedrag 30 euro. De uitspraak van het hof wordt over enkele maanden verwacht. Een week eerder veroordeelde het Europese Hof in Straatsburg het ‘extreme formalisme’ van minister Verdonk inzake een verzoek om vrijstelling van de leges.

En de lucht in ‘Gebouw 4’ van vreemdelingendetentiecentrum Kamp Zeist is zo droog dat bekertjes water op de radiator niet meer helpen. ‘Mensen krijgen er ademhalingsproblemen en huiduitslag van. Het speelt al twee jaar. In december stelde de Inspectie voor de Strafrechtstoepassing vast dat de situatie nog steeds niet is verbeterd,’ zegt advocaat Frans Willem Verbaas. Begin februari dient het kort geding waarin hij vraagt het gebouw te sluiten totdat het klimaat verbeterd is. En de Nationale ombudsman heeft aangekondigd de beperkingen te onderzoeken voor vreemdelingen die in afwachting van hun uitzetting in de bak zitten.

 

Redactie

 

Download artikel als PDF

Advertentie