Den Haag is een internationaal gerecht rijker: het internationaal arbitragetribunaal P.R.I.M.E. Finance voor beslechting van geschillen over complexe financiële producten, zoals derivaten. Het ‘Panel of Recognised International Market Experts in Finance’ bestaat uit bijna honderd internationale juridische en marktexperts, die doen aan arbitrage, mediation en advies.

Arbitragespecialist Gerard Meijer (partner bij NautaDutilh) geeft als secretaris-generaal ‘leiding aan de zogenoemde administratie van de zaken, waar allerlei juridische aspecten bij komen kijken’. De procedures en arbiters bij het “Prime F” worden – met enige subsidie van de gemeente Den Haag – betaald door de partijen. Het tribunaal heeft ook een ideëel doel. ‘Zo is onze lijst met namen van arbiters openbaar, kunnen onze uitspraken geanonimiseerd openbaar worden gemaakt als partijen instemmen, kunnen uittreksels ervan sowieso openbaar worden gemaakt, en leiden we ook rechters op, van overal ter wereld.’

Waarom dit nieuwe tribunaal? Meijer: ‘Bij complexe financiële geschillen blijken rechters uit verschillende staten conflicterende uitspraken te doen over identieke contractsbepalingen, zij doorgronden de lastige materie niet altijd. En wij zijn een mondiaal instituut. Partijen uit Azië en Afrika gaan liever naar de Legal Capital of the World dan naar New York of Londen en onze uitspraken zijn wereldwijd vatbaar voor executie.’

 

Redactie

 

Download artikel als PDF

Advertentie