‘Het is heel vervelend voor Henriëtte Nakad, de initiatiefneemster achter e-Court. Maar ik juich het toe dat de rechtspraak haar gedachte overneemt,’ zegt advocaat Mariska Aantjes, tot voor kort als geschillenbeslechter verbonden aan de online aribiter e-Court. Aantjes reageert op een zinsnede in het Jaarplan Rechtspraak 2012 over het ‘e-kantonrechter’-project. ‘Dit project ontwikkelt een digitale procedure (…) waarin de kantonrechter in 6 tot 8 weken (…) een uitspraak doet. Deze procedure moet model kunnen staan voor de algehele vereenvoudiging van de civiele procedure die de Rechtspraak nastreeft.’
Volgens Aantjes levert de digitale procedure in het arbeidsrecht alleen tijdwinst op in dagvaardingsprocedures als loonvorderingen, zaken over concurrentiebedingen en procedures over kennelijk onredelijk ontslag. ‘In ontbindingszaken doet de kantonrechter vaak al in zeven weken uitspraak na indiening van het verzoekschrift.’ Volgens de Raad voor de rechtspraak zou het in 2013 mogelijk moeten worden om bij de rechtbanken Rotterdam en Den Bosch daadwerkelijk digitaal te procederen bij de e-kantonrechter.

•Binnenkort in dit blad een overzicht van waar er digitaal kan worden geprocedeerd.

 

Redactie

Download artikel als PDF

Advertentie