De invoering van minimumstraffen voor gevallen waarin een persoon eerder is veroordeeld wegens een misdrijf waarop een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat, is ‘onwenselijk,’ zo meldt het vorige maand gepubliceerde advies. Minimumstraffen kunnen gerechtvaardigd zijn als oplossing voor een ‘welomschreven ernstig probleem bij de straftoemeting, aldus de Afdeling advisering, ‘maar het bestaan van een dergelijk probleem wordt niet onderbouwd. Dat rechters “het niet goed zouden doen” wordt door het kabinet uitdrukkelijk weersproken. Ook de effectiviteit van minimumstraffen voor het terugdringen van recidive – in het bijzonder de door het kabinet veronderstelde preventieve werking ervan – wordt niet onderbouwd.’ Het advies aan het kabinet luidt dan ook het voorstel te heroverwegen.

 

Redactie

 

Download artikel als PDF

Advertentie