Bij het afschermen van de algemene telefoon- en faxnummers om het afluisteren van advocaat-cliëntgesprekken te voorkomen, is een technische fout geconstateerd. Hierdoor zijn die nummers het afgelopen halfjaar niet beveiligd geweest tegen taps. Dat meldde de Orde op 12 januari in een mailing aan alle advocaten. Op verzoek van de Orde hebben advocaten nummers doorgegeven die door het KLPD in een filter zijn gezet. Op die manier worden vertrouwelijke gesprekken beschermd, want bij een tap wordt elk doorgegeven nummer van advocaten in het filter gecheckt. Bij een match blokkeert de tap dan automatisch. Nu blijkt dat de algemene telefoon- en faxnummers niet in de filter terecht zijn gekomen waardoor die nummers het afgelopen half jaar niet zijn beschermd tegen taps. Deze fout ligt bij de technische leverancier van de Orde en is na kennisneming hersteld. Alle doorgegeven nummers komen nu in het filter en zijn beveiligd.

‘Alle betrokken partijen (KLPD, OM, Ministerie van Veiligheid en Justitie) zijn hierover direct geïnformeerd’, schrijft de Orde in de mailing. ‘Eventuele gevolgen worden in kaart gebracht en de Orde zal in overleg met betrokken partijen nadere maatregelen treffen.’

 

Redactie

 

Download artikel als PDF

Advertentie