Strafrechtadvocaat Tjalling van der Goot las wat De Telegraaf schreef over Robert M.: ‘in een hoofdredactioneel commentaar: “de rechtsstaat (is) ermee gediend dat uitschot van dit niveau levenslang uit het publieke domein wordt geweerd”. Met andere woorden: advocaten, hou je mond, je mag hier je werk niet doen.’ Van der Goot en andere strafrechtadvocaten, en een rechtsfilosoof en een rechter, komen verderop in dit nummer aan het woord over hoe het is om te werken in een klimaat van wantrouwen en wraak, waar populistische tendensen worden omgezet in beleid.

Advertentie