Bij de rechtbanken was in 2010 gemiddeld 55 procent van de rechters vrouw. Naarmate de instantie hoger wordt, daalt het aantal vrouwen. Bij de gerechtshoven is het percentage nog maar 40 procent gemiddeld. Volgens onze eigen telling zijn 6 van de 41 raadsheren bij de Hoge Raad vrouw, dus een kleine 15 procent. Onder advocaten- en (plaatsvervangend) procureurs-generaal is het percentage 20 (5 op 25). In België bedraagt het aantal vrouwelijke raadsheren bij het Hof van Cassatie ook een kleine 15 procent, zo blijkt uit cijfers van een Vlaams parlementslid.
Wat doe je eraan? In zijn afscheidsrede pleitte hoogleraar metajuridica Ben Sloot onlangs voor een quotum: bij de verschillende lagen van de rechterlijke macht zou het percentage mannen c.q. vrouwen nooit onder de 40 procent mogen vallen. ‘De conse-quentie van deze flexibele quota zou kunnen zijn dat op termijn de aanwas van vrouwelijke (lagere) rechters wordt beperkt.’

Download artikel als PDF

Advertentie