GroenLinks en het CDA stellen voor het wetsvoorstel aan te passen dat het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten verscherpt. In dat voorstel (uit 2009) kunnen organisaties achteraf bij een geschillencommissie een klacht indienen. GroenLinks en het CDA willen nu dat het College van Toezicht vooraf de redelijkheid van tarieven beoordeelt, zodat meer maatwerk mogelijk is. Niet-commerciële organisaties bijvoorbeeld zouden minder moeten betalen voor het draaien van muziek in een kantine. Staatssecretaris Teeven vindt de aanpassing ‘onnodig, niet uitvoerbaar en in strijd met Europese en internationale verplichtingen.’

 

Ook auteursrechtadvocaat Patrice Katz (Kalff Katz Advocaten, Amsterdam) ziet niets in het voorstel. ‘Je moet hier geen inkomenspolitiek bedrijven. Bij de Auteurswet gaat het om vergoedingen voor bijvoorbeeld het recht om muziek openbaar te maken. Daarover beslissen de makers van de muziek zelf, via organisaties als Buma/Stemra. Niemand is verplicht de muziek te draaien. En zou de publieke omroep minder geld moeten betalen dan de commerciële?’

 

‘Auteursrecht is gewoon handel, daar is niks bijzonders aan. Als je een auto wilt hebben moet je die ook betalen. Bij begrafenissen hoeft er geen heffing te worden betaald, dat hebben de makers via Buma/Stemra besloten. Waarom zou je meer uitzonderingen afdwingen? Sportkantines of bridgeclubs krijgen ook geen korting op theezakjes, koekjes of drank. En de club mag dan niet commercieel zijn, de kantine is dat misschien wel. Iedere leverancier mag kortingen geven, maar de politiek moet zich er niet mee bemoeien.’

 

Redactie

Download artikel als PDF

Advertentie