In tien jaar tijd is het aantal eenpitters verdubbeld, bleek uit de eind maart gepubliceerde Stand van de Advocatuur 2012. Bij de presentatie van het jaarlijkse trendonderzoek gingen Gouden Zandlopers naar Endtz & Co, Allen & Overy en Linklaters.

‘Cijfermatig gezien was het een historisch jaar,’ zei Nico Mookhoek, senior publisher bij Sdu Uitgevers in het Amsterdamse WTC tijdens de uitreiking van De Stand van de Advocatuur die voor de 17de maal plaatsvond. ‘In tien jaar zoveel éénpitters erbij. Op dit moment bestaat 86 procent van de balie uit kleine kantoren. De balie verbrokkelt.’ Wat de verkiezing van het grootste kantoor – afgemeten aan het aantal advocaten – betrof, bleek de uitslag minder verrassend. Wat in de afgelopen twee edities gebeurde, gebeurt dit jaar namelijk weer: de posities aan de kop van de top 50 wisselden. Met 266 advocaten, tien meer dan nummer 2 NautaDutilh, mag De Brauw Blackstone Westbroek zich dit jaar nummer 1 noemen. In de eerste vijftien jaar van De Stand van de Advocatuur was NautaDutilh elke keer lijstaanvoerder, totdat De Brauw NautaDutilhs hegemonie in 2010 doorbrak, om een jaar later weer van plek te wisselen. En nu gebeurde dat dus opnieuw.

Winst blijft geheim
De balie als geheel groeide dit jaar ook. In 2012 steeg het totale aantal advocaten ten opzichte van een jaar daarvoor met 2,7 procent zodat er nu 16.710 advocaten zijn, een toename van 43,7 procent vergeleken met 2002. De groei zit vooral bij eenpitters en kantoren met twee tot vijf advocaten. Met een daling van veertien advocaten (van 1017 naar 1003) bleef de top 4 van kantoren redelijk stabiel. Afgezet tegen de groei van de beroepsgroep wijt Mookhoek die ontwikkeling aan het feit dat ‘de grote kantoren op de kleintjes letten’. Tien jaar geleden werkten er 1034 advocaten bij de top 4.
Wat zelfs voor de samenstellers van de Stand van de Advocatuur verborgen blijft, zijn winstcijfers, aldus Mookhoek. ‘Wel hebben we steeds meer inzicht in omzet, maar winst, dat blijft het geheim van het Catshuis.’
De eerste exemplaren werden aangeboden aan Jean Schreurs van het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen en aan de deken van Amsterdam, Germ Kemper. ‘Wij advocaten kunnen met dit overzicht ons voordeel doen. Het geeft een goed beeld van hoe de advocatuur zich ontwikkelt,’ aldus Kemper. Verder sprak de deken zijn zorgen uit ‘over de kabinetsplannen om de griffierechten te verhogen en de onafhankelijkheid van de advocatuur aan banden te leggen’. Maar zo verzekerde hij strijdvaardig, ‘zolang de Minister van Veiligheid en de staatssecretaris hun zin nog niet hebben gekregen, gaan we door.’

Blij met er- en herkenning
Vast onderdeel van de bijeenkomst, waar zo’n tachtig personen op waren afgekomen, is de uitreiking van De Gouden Zandlopers. Ook dit jaar gingen die naar het kantoor met de meeste M&A-deals, de snelste groeier in een periode van vijf jaar en naar de winnaar van de juryprijs. Waar de eerste categorieën op basis van harde cijfers gewonnen worden, geldt voor de juryprijs dat een advocatenkantoor zich als voorloper en vernieuwer moet profileren op een bepaald gebied, waarbij het dit jaar draaide om het meest innovatieve prijsarrangement. ‘Alle inzendingen waren van hoge kwaliteit, maar helaas waren er toch veel variaties op het bekende “uurtje, factuurtje,”‘ aldus Mookhoek.
De jury – bestaande uit Christ’l Dullaert (Le Tableau), voormalig Jonge Balie voorzitter Patrick de Looff (Dijkstra Voermans) Saskia Reuling (Reuling Schutte DeWaard) en Gerard Tanja (Venturis Partners) – wees het Amsterdamse advocatenkantoor Endtz & Co als winnaar aan: ‘Dit kantoor hanteert vaste prijzen voor alle zaken die het in behandeling neemt, op basis van een inschatting van het aantal uren vooraf.’ Het idee voor deze tarievenstructuur kreeg Antoine Endtz toen hij een onderzoek van de Universiteit Groningen naar het vertrouwen in dienstverleners inzag, aldus de trotse winnaar in zijn dankwoord. ‘Advocaten stonden geloof ik op plaats 68, ver onder de loodgieter. Dat moet anders kunnen, dacht ik toen.’ De prijs krijgt zeker een mooie plek binnen zijn kantoor, aldus Endtz, die ‘blij is dat onze aanpak is er- en herkend’.

‘Die big ga ik aankleden’
Dat het winnen van De Gouden Zandloper M&A tot verrassingen kan leiden, bleek toen de winnaar van 2011 Barbara van Hussen het stokje aan Allen & Overy overdroeg. Nadat zij vorig jaar de prijs had gewonnen, zag de fusie- en overnameadvocaat van DLA Piper een foto van zich zelf terug in Het Parool. ‘Ik was toen net bevallen en zeker zo’n twaalf kilo dikker. Toen werd ik gebeld door een styliste met een heel verhaal dat ik een representatief vak had. Zij had natuurlijk die foto had gezien en gedacht: die big ga ik aankleden.’ Voor Allen & Overy-afgevaardigde Tim Stevens was de erkenning geen aanleiding gas terug te nemen. ‘Vooraf hielden wij ons hart vast voor 2012. We zijn het jaar weliswaar goed begonnen, maar we kunnen niet op onze lauweren gaan rusten. We moeten op trends blijven inspelen.’
Wie in 2008 met 29 advocaten begon en er nu 49 heeft, is in een periode van vijf jaar met 69 procent gegroeid. En met zo’n percentage is het makkelijk te voorspellen dat Linklaters de Gouden Zandloper voor snelst groeiende kantoor in de top 50 zou winnen, aldus Martijn Koopal namens zijn kantoor. ‘We konden tellen en hadden het dus wel verwacht. Waar ik wel naar uitkijk, is een telefoontje van die styliste.’

Mark Maathuis

Download artikel als PDF

Advertentie