De verhoging van de griffierechten is voorlopig van de baan. En dat hebben we te danken aan Gerrit Holdijk, het SGP-Eerste Kamerlid met de kenmerkende ernstige blik van een ouderling.

Enkel door zijn beslissende stem is het omstreden voorstel nu teruggetrokken.

Het waren dus niet de ludieke protesten in toga, niet de verontruste amice-briefjes aan Opstelten c.s. en ook niet de vermanende advertenties van de Zuidaskantoren in het blad Mr. die hier zoden aan de dijk hebben gezet. Integendeel, daar hebben ze in Den Haag grinnikend elkaars billen mee afgeveegd.

 

Nee, uitgerekend de partij van de theocraten, de Hollandse polderfundamentalisten, houden de deur voor de modale rechtzoekende open. Alsof onze Lieve-Heer hier zelf heeft ingegrepen.

 

Tot 2010 was de SGP nog opgejaagd wild wegens haar ongrondwettelijke statuten en discriminatie van vrouwen. Om de gereformeerden een hak te zetten zou het delict smalende godslastering uit het Wetboek van Strafrecht worden geschrapt. De partij was politieke outcast, een curieus rudiment uit de tijd van Guido de Brès en Johannes Calvijn.

Want de standvastige mannenbroeders onderschrijven nog altijd het volledige artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1561, met de daarin beschreven overheidstaak inclusief de missie: ‘te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde te werpen.’

Hun beginselprogramma laat aan grimmigheid niets te wensen over. Vadertje staat moet zijn stoute burgers flink kastijden: ‘God heeft de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen.’

Ze zijn dan ook voor herintroductie van het beulszwaard om boosaardige nekken mee te klieven. En wat zegt de SGP over de rechtspraak? ‘De rechtspraak behoort te geschieden naar beginselen, gegrond op het in de Heilige Schrift geopenbaarde recht des Heeren.’

Kijk, dat klinkt toch allemaal niet zo rechtsstatelijk.

 

Desondanks blijkt de SGP meer oog te hebben voor de rechtsbescherming van de burger dan het CDA-VVD minderheidskabinet, met een minister van Veiligheid en Justitie die iedere justitiabele als potentiële parasiet van het rechtsbedrijf ziet en een minister van Sociale Zaken die onlangs bij Pauw & Witteman namens de regering een even gouvernementele als simpele definitie van de rechtsstaat uitdraagt, excusez de kromme zin: ‘Als je in een rechtsstaat leeft, zul je ook de wetten die je hebt gemaakt moeten uitvoeren.’

 

Gerrit Holdijk zal de geschiedenis kunnen ingaan als de Hansje Brinker van de rechtsstaat.

 

Matthijs Kaaks

Download artikel als PDF

Advertentie