De overheidsrechter is duur; andere vormen van geschiloplossing moeten worden bevorderd. Het stond al in de Innovatieagenda Rechtsbestel van de regering van 31 oktober 2011.1[1] Rechterlijke procedures moeten sneller en simpeler, mediation krijgt ruim baan2[2] en minister Opstelten heeft nu ook een concept-wetsvoorstel tot herziening van het arbitragerecht ter consultatie de wereld ingestuurd.3[3] Het voorstel wil belemmeringen voor het gebruik van arbitrage wegnemen en de concurrentiepositie van Nederland verbeteren.
Zo kunnen processtukken straks gemaild worden, worden best practices uit de bestaande arbitragepraktijk gecodificeerd en kunnen partijen ervoor kiezen om een vonnis niet bij de rechtbank te deponeren en zo kosten besparen. Ook komen er ruimere mogelijkheden voor – al dan niet voorlopige – bewijsmaatregelen in de arbitrageprocedure. Slechts bij uitzondering ligt hier dan nog een rol voor de gewone rechter. Vernietiging van een arbitraal vonnis en een exequatur kunnen nog maar in één feitelijke instantie gevraagd worden: het gerechtshof. De rechtbank valt er tussenuit; dat scheelt tijd en geld, is de gedachte. Om het vertrouwen van consumenten in arbitrages te vergroten wordt het arbitraal beding op de zwarte lijst van onredelijke bezwarende bedingen geplaatst. Als in de algemene voorwaarden een arbitragebeding staat, krijgt de consument een bedenktijd van een maand, waarin hij kan zeggen dat hij liever naar de overheidsrechter gaat.

Marian Verburgh

•Tot 1 juni a.s. staat www.internetconsultatie.nl open. De regering streeft naar inwerkingtreding op 1 januari 2014.

Noten
[1] 1. Bijlage bij Kamerstukken II, 2011-2012, 33 071 (wetsvoorstel verhoging griffierechten), nr. 5.
[2] 2. Brief d.d. 23-12-2011 van de Minister van Veiligheid en Justitie, Kamerstukken I, 2011-2012, 32 555 bijlage bij D, over ‘De borging van kwaliteit van mediation’.
[3] 3. Wijziging van Boek 6 en Boek 10 BW en het vierde Boek van Rv, in verband met de herziening van het arbitragerecht.

 

Download artikel als PDF

Advertentie