De Orde van de Franstalige en Duitstalige Balies (OBFG) dreigt alle gefinancierde rechtsbijstand te staken als de Belgische justitieminister eind deze maand niet komt met concrete en aanvaardbare voorstellen om de vergoeding te verhogen.

Het budget voor gefinancierde rechtsbijstand ligt in België vast. Toevoegingsadvocaten verzamelen punten met pro-Deowerk. Aan het eind van een begrotingsjaar stelt het ministerie van Justitie vast over hoeveel zaken het budget moet worden verdeeld. Dan wordt duidelijk hoe hoog de vergoeding per punt uitvalt.

Het aantal toevoegingszaken neemt de laatste jaren toe, maar het budget blijft gelijk. De OBFG en Orde van Vlaamse Balies (OVB) dringen al jaren aan op verhoging van het budget. Eind april gaan zij rond de tafel met de minister van Justitie.

 

Redactie

Download artikel als PDF

Advertentie