Advocaat en hoogleraar gezondheidsrecht Joep Hubben schaart zich achter de kritiek van de Nationale ombudsman over het disfunctioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zo zou er verzuimd worden feitenonderzoek te doen, ontbreekt transparantie en worden klachten niet voortvarend en objectief genoeg behandeld. Dit zou blijken uit verschillende rapporten en dossiers.

Volgens Hubben is het probleem vooral dat er onvoldoende lijn zit in het handhavingsbeleid van de IGZ. ‘Brenninkmeijer heeft de vinger op de zere plek gelegd over het uiteenlopende optreden van de IGZ. Het is onduidelijk welke koers de inspectie vaart en waarom er in het ene geval keihard wordt ingegrepen en een ander gelijksoortig voorval helemaal niet. Wat is de vaste lijn? Vanuit rechtspositioneel oogpunt is het niet te volgen en dat maakt het voor advocaten in het gezondheidsrecht lastig opereren. De rechtspositie van mensen die met de IGZ te maken krijgen, komt ernstig in de knel.’

 

Redactie

Advertentie