Het kabinet wil de bevoegdheden van de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof uitbreiden. VNO-NCW heeft de Tweede Kamer geschreven dat het daarmee voor kritische aandeelhouders of ondernemingsraden te makkelijk wordt om een onderzoek naar het beleid van een ondernemingsbestuur af te dwingen. De werkgeversorganisatie vindt dat de drempel voor toewijzing van een enquêteverzoek nu al laag ligt. Ze wilde dat de gronden waarop zo’n verzoek kan worden ingewilligd nader zou worden ‘ingekaderd’ in wetgeving. Klagers zouden hun verzoeken nauwkeuriger moeten onderbouwen. De wetswijziging van het kabinet verruimt echter de gronden voor inwilliging van een enquêteverzoek. Criticasters van een onderneming kunnen daardoor bij de Ondernemingskamer ‘volstaan met algemene stellingen en klachten’, schrijft VNO-NCW.
VNO-NCW verzet zich ook tegen de nieuwe bepaling dat dochterondernemingen een enquêteverzoek kunnen indienen tegen een moederonderneming. ‘Voor een Nederlandse of buitenlandse moederonderneming wordt het riskant te investeren in een Neder-landse dochteronderneming.’

Download artikel als PDF

Advertentie