Het aantal vastgestelde toevoegingen is van 2009 tot en met 2011 vrijwel gelijk gebleven, maar de uitgaven daarvoor zijn wel gestegen.

Dat blijkt uit cijfers die de Raad voor Rechtsbijstand later dit jaar zal publiceren in de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2011. De stijging vloeit voort uit de indexering van de prijzen. Omdat de tarieven die aan de advocatuur worden betaald sinds 1 januari 2012 zijn gekort, ‘is het denkbaar dat deze uitgaven niet verder stijgen,’ aldus een woordvoerder van de Raad.

De Monitor rechtsbijstand en geschiloplossing 2011 van het WODC, dat kijkt naar afgegeven toevoegingen, geeft eenzelfde beeld te zien. Volgens het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum is het aantal afgegeven piketvergoedingen licht gestegen: van 24 miljoen euro in 2009 naar 27 miljoen in 2010. De totale kosten voor vastgestelde piketvergoedingen zijn volgens de Raad voor Rechtbijstand ook gestegen: van 24 miljoen in 2009 naar 30 miljoen in 2011. De trend van minder toevoegingen maar hogere kosten weerspiegelt zich volgens de Raad ook in de vergoedingen voor extra bewerkelijke zaken: het aantal vaststellingen daalde in 2011 licht (van 402.247 naar 396.632) terwijl de kosten opliepen van een kleine 42 naar 44 miljoen euro.

Door Lex van Almelo

Advertentie