De SlachtofferWijzer is gister gelanceerd door Pieter van Vollenhoven en staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie officieel .

De online wegwijzer verwijst slachtoffers van bijvoorbeeld (seksueel) geweld, ongevallen, medische fouten of diefstal door naar relevante hulp, zoals een maatschappelijk werker, psycholoog of advocaat. De wegwijzer is ook bedoeld voor andere betrokkenen, zoals partners, familieleden of hulpverleners. De SlachtofferWijzer is een initiatief van Slachtofferhulp Nederland en wordt ondersteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Niet kant-en-klaar
De site is een schoolvoorbeeld van het overheidsbeleid van de laatste jaren om slachtoffers beter over het strafproces in hun zaak te informeren, aldus Teeven in zijn toespraak. ‘Slachtoffers hebben niet gevraagd om de ellende die hen is overkomen. Het minste wat we als samenleving kunnen doen, is blijk geven van onze compassie en ze helpen de gevolgen te boven te komen.’

‘Als oud-officier van Justitie weet ik uit ervaring hoe belangrijk het is om antwoord te kunnen geven op vragen van slachtoffers, maar ik weet ook dat niet alle info kant-en-klaar ligt te wachten of direct beschikbaar is. Deze Slachtofferwijzer helpt bij het zoeken naar antwoorden op hulpvragen.’

Advertentie