Op 1 mei start in de Rechtbanken Den Haag en Arnhem en in de hoven in Amsterdam en Den Bosch het project Civiele procesinnovatie. Dit eenjarige project beoogt de doorlooptijden van handelszaken te verkorten, de proceskosten te beheersen en de procedure te vereenvoudigen. Voor civiele zaken in eerste aanleg wordt een standaard (bodem)procedure ontwikkeld met korte termijnen voor inbreng van partijen en het uitspreken van een vonnis.  
Julia Mendlik, rechter in Den Haag en projectleider benadrukt dat niet iedere zaak hiervoor in aanmerking komt, ‘maar het merendeel kan sneller. En daarin hebben rechtspraak en advocatuur een gemeenschappelijk belang.’
 Om de advocatuur aan boord te krijgen voor dit project, is het volgens Mendlik nodig dat de voordelen van deze snelle aanpak voor de beroepsgroep inzichtelijk wordt gemaakt. Als voorbeeld wijst ze naar de Rechtbank Amsterdam, ‘waar men door betere regie meer maatwerk kan bieden. Zo kijkt men per zaak naar wat nodig om is om deze tot een goed einde te brengen en worden daarover afspraken gemaakt met de advocaat en zijn cliënt. Dat vereist naast een bepaalde wederkerigheid goed communiceren en contact zoeken van onze kant.’

Download artikel als PDF

Advertentie